Naar de cloud migreren

Naar de cloud?
Als het om de overstap naar de cloud gaat, worden vaak de volgende vragen gesteld;
Waarom moeten wij naar de cloud?
Is de cloud nu echt goedkoper?
Is de cloud wel veilig?

Deze vragen zijn voor ons moeilijk te beantwoorden want die hangen af van de eisen en wensen van uw business, het ICT landschap en de roadmap van uw organisatie. Wij hebben daar wel een visie over.

Waarom moeten wij naar de cloud?
Wat betekent innovatie voor uw organisatie? Wilt u een quick-time-to-market van uw diensten?
Terwijl uw concurrenten goed op de hoogte lijken te zijn van de laatste trends in de markt en in een verschroeiend tempo de ene na de andere dienst lanceren loopt u achter de feiten aan en staat uw ICT platform het niet toe om in dit tempo mee te gaan. Dan is de stap naar de cloud zeker het overwegen waard.

Is de cloud nu echt goedkoper?
Vaak worden ICT resources ingekocht voor een periode van 5 jaar of langer. Terwijl het tegenwoordig moeilijk te voorspellen is hoe de ICT behoeften er over 5 jaar uitzien. Daardoor koop je vaak teveel of te weinig, maar meestal nooit wat je exact nodig dacht te hebben na 4 jaar.
En wat doe je met het overschot aan ICT resources tijdens de eerste jaren van de investering? De kosten hiervan zijn er wel direct na de aanschaf.
In de cloud heb je geen last van voorinvesteringen en neem je alleen de ICT middelen af die je op dat moment nodig hebt en schaal je op of af wanneer dat noodzakelijk is. En wat doe je 5 jaar na de aanschaf? Neem je wat risico en laat je de omgeving nog een paar jaar door pruttelen? Tot op heden ging alles goed…toch? Of ga je alles weer vervangen? Deze vraagstukken heb je niet in een cloud omgeving.

Wat je ook vaak ziet is dat de belasting van de ICT omgeving gelijkmatig verdeeld is over alle ICT middelen. Daardoor hebben bepaalde servers op uw platform een overschot en andere een tekort aan resources (CPU, memory, IOPS) waardoor performanceproblemen optreden. De servers die nauwelijks belast zijn, zijn bijna net zo duur als de servers die het veel te druk hebben. Maar om op de kosten te letten, worden investeringen in een zwaarder platform vaak uitgesteld of vermeden.
In de cloud is het mogelijk om een goede balans te maken tussen minder kritische en minder belaste servers die zeer goedkoop zijn, waardoor er meer ruimte is om te investeren in optimaal afgestelde servers voor uw business kritische en/of resource vretende applicaties. Het zou dus zomaar eens kunnen dat hierdoor de kosten lager uitvallen terwijl je nu wel een optimale performance heeft voor uw applicatie.

In veel organisaties is het ICT personeel nog druk bezig met het maken van backups, tapes verwisselen, het reactief vervangen van kapotte of verouderde hardware en het dagelijks onderhoud en beheer van het platform. Hierdoor zijn ze niet bezig met werk waarmee zij daadwerkelijk waarde toevoegen aan uw business. De druk bij de ICT afdeling loopt op en de vraag om versterking doemt op. Maar is dat nu echt nodig? Door workloads naar de cloud te migreren kan veel van dit soort werk vermeden worden.

Is de cloud wel veilig?
Clouddiensten bieden security oplossingen en mogelijkheden die niet onder doen en zelfs een hoger niveau van beveiliging bieden dan de on-premise oplossingen. De kans dat vreemden bij uw informatie kunnen komen is daardoor minimaal. Uiteraard ben je zelf verantwoordelijk voor de juiste implementatie hiervan in uw applicaties en op het platform.

Naast het beveiligen van de data biedt de cloud, vaak tegen geringe kosten, mogelijkheden om het platform dubbel uit te voeren of na een crash snel weer in de lucht te hebben. Omdat de kosten voor deze maatregelen in een on-premise omgeving vaak hoog liggen worden deze maatregelen vaak vermeden. In de cloud kunnen de beschikbaarheid en de continuïteit van uw bedrijfsinformatie tegen vaak lagere kosten beter gewaarborgd worden.

Vrijblijvend gesprek?
Neem contact met ons op voor een vrijblijven gesprek.