Office 365 Security Health Check

De standaard inrichting van Office 365 is niet zo veilig als u denkt. Bij veel organisaties blijft het bij een (mail)migratie en wordt er onvoldoende aandacht besteed aan het beveiligen van het platform als geheel. Als gevolg hiervan heeft de organisatie door mogelijke datalekken en identiteitsfraude een vergroot risico op financiële schade en afbreuk van het imago.

De Office 365 Security Health Check geeft inzicht in de veiligheid van uw Office 365 platform en adviseert waar verbeteringen mogelijk zijn. De adviezen worden op volgorde van prioriteit opgeleverd zodat u exact weet welke maatregelen meteen bijdragen aan een effectieve verhoging van de Office 365 veiligheid.

De adviezen hebben niet alleen betrekking op de configuratie instellingen van Office 365 maar ook op procesverbeteringen en de security communicatie in de organisatie; bijvoorbeeld hoe medewerkers te leren hoe zij veilig informatie beschermen en/of delen, zowel intern als buiten de organisatie met klanten en partners.

Waarom is security belangrijk?

U vertrouwt waarschijnlijk het grootste deel van de bedrijfswaarde toe aan het online platform Office 365, waarin de meeste documenten, e-mailberichten en niet te vergeten de digitale identiteit van de medewerkers is opgeslagen.

De beveiliging van het Office 365 platform is uw eigen verantwoordelijkheid. In onze praktijk maken we organisaties mee die zich eerder niet bewust waren van deze verantwoordelijkheid. Daardoor liepen ze aanmerkelijke imago- en financiële schade op. Hackers wisten via de e-mailboxen van medewerkers kwaadaardige e-mailberichten naar klanten en zakenpartners te versturen. De daaropvolgende identiteitsfraude leverde veel imagoschade op. U zult helaas niet de eerste zijn die de eigen klanten hierover moet informeren!

De privacywet (AVG), compliancy regels en het beschermen van data is bij veel organisaties onderwerp van gesprek. Bescherming tegen e-mail- en identiteitsfraude en het voorkomen van datalekken – vaak veroorzaakt door verkeerd handelen van Uw medewerkers – verdient daarom extra aandacht en prioriteit.

Wat houdt deze Health Check in?

  • Security controle op meer dan 150 aandachtspunten en bijbehorend advies over de mogelijke verbeteringen.
  • De adviezen worden geprioriteerd zodat u exact weet welke maatregelen meteen bijdragen aan een effectieve verhoging van de Office 365 veiligheid.
  • Door groepering van de adviezen in ‘Levels’ kunt u eenvoudiger de vervolgacties inplannen op uw ICT roadmap.
  • Inzicht in welke maatregelen eenmalig geconfigureerd moeten worden en welke continue aandacht vragen.

Waarom zou u deze Check uitbesteden?

  • Het advies dekt meer dan de standaard Microsoft Secure Score die door andere partijen meestal aangeboden wordt. Deze dienst bevat daarnaast ook adviezen vanuit persoonlijke ervaring en best practices vanuit wereldwijde groepering van ervaren IT professionals in de informatiebeveiliging. U krijgt deskundige onafhankelijke controle. Het is beter om de slager niet het eigen vlees te laten keuren, helemaal als het om de digitale veiligheid gaat.

Wat kunt u verwachten?

  • Onze Office 365 Security consultant, Eddy Veldboer, werkt enkele dagen bij u op locatie om de Office 365 omgeving te analyseren en ICT beheerders te interviewen.
  • U ontvangt een Office 365 Health Check Rapport op basis van meer dan 150 controlepunten en daaruit afgeleide adviezen.
  • U ontvangt een presentatie waarin de belangrijkste bevindingen en adviezen nader toegelicht worden.
  • U bent niet verplicht om vervolgdienstverlening (in de vorm van consultancy, configuratie etc.) af te nemen. Het staat u vrij om zelfstandig de adviezen opvolging te geven.

Wat is ons aanbod?

De uitvoering van de Office 365 Security Health Check, de afgeleide adviezen, de oplevering van het rapport plus een presentatie met de belangrijkste resultaten: € 4.000 ,- excl. BTW.